ClimaClima se încadrează în tipul continental-moderat cu influenţe submediteraneene. Temperatura medie anuală variază între 10-11 grade Celsius. Precipitaţiile medii anuale sunt de circa 700 mm/mp. Cantitățile medii variază în luna iulie între 80 mm și 120 mm, iar în luna ianuarie între 40 mm și 80 mm. Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este de 60–120 zile.

Sumele medii anuale ale radiației solare globale sunt cuprinse între 100 și 115 kcal/cmp/an. În intervalul noiembrie-ianuarie sumele radiației solare totale nu depășește valarea de 3-5 kcal/cmp/an, iar în intervalul mai-august 14-15 kcal/cmp/an.

Circulația generală a atmosferei este supusă influenâei ciclonice din direcția Mării Mediterane, care determină frecvente procese frontale care generează adeseori atmosferă umedă, cu nebulozitate ridicată, precipitații și încălziri locale persistente.

Temperatura aerului – oscilațiile medii anuale ale temperaturii sunt moderate, amplitudinile medii încadrându-se între 18ºC și 20ºC, temperaturile medii anuale se mențin în jurul valorii de 10ºC. Mediile lunii iulie se diferențiază prin valori medii de 22ºC. Pe culmile montane cu altitudini mici, temperatura aerului variaza între 14ºC si 18ºC (Locvei). Mediile lunii ianuarie prezintă o mare varietate, astfel în defileul Dunării valorile medii lunare variază în jur de -1,0ºC, acestea coboară până aproape de -2,0ºC în M. Locva.

Zona defileului Dunării se află sub influența maselor de aer dinspre V și SV. Vânturile – zona analizată se află sub influența circulației maselor de aer din V, NV și SV. Vitezele medii anuale se înscriu între 3-4 m/s în zonele joase și la peste 10 m/s în zonele montane.

 
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro