Infrastructura culturală

Infrastructura culturală (sărbători şi tradiţii cu specific local, monumente istorice, muzee, biblioteci).Cultura din Moldova Nouă poartă amprenta condiţiilor aparte ale acestei zone. În devenirea sa, cultura este rezultată din interacţiunea datinilor şi tradiţiilor şi obiceiurilor populaţiei eterogene care a lucrat şi continuă să lucreze aici. De la întemeierea localităţii şi până în prezent, pe aceste […]