Rezervaţia Naturală Valea Mare

Rezervaţia este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană, conform normelor europene. Categoria şi tipul ariei protejate: rezervaţie naturală, Categoria IV IUCN

Căi de acces: Orşova- Moldova Nouă – DN57 până în localitatea Moldova Nouă, după care se urmăreşte drumul judeţean ce leagă oraşul Moldova Nouă de Padina Matei. Imediat la ieşire din Moldova Nouă, pe partea dreaptă pe sensul de mers Padina Matei se descrie teritoriul acestei rezervaţii.

Tipuri de habitate: Habitate de pădure şi stâncărie. Suprafaţa rezervaţiei: 1179,00 hectare.

Limitele rezervaţiei: Rezervaţia se află pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă, fiind declarată prin Decizia 556/1973 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, confirmată prin Decizia 499/1982 şi reconfirmată prin legea 5/2000 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate.

Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali, subţinutul Munţilor Banatului, unitatea geomorfologică Munţii Locvei. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. Cu toate acestea, zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice.

Din punct de vedere geologic, teritoriul face parte din domeniul Danubian. Importanţa geomorfologică se datorează reliefului complex dezvoltat pe calcare (lapiezuri, doline, uvale, izbucuri, sorburi, chei, peşteri, avene) întâlnit pe Valea Mare sau pe afluenţii acesteia (Mudăviţa Seacă, Ogaşul Rău, Ogaşul Tisa, Ogaşul Greci, Valea Apele Albe).

În bazinul Valea Mare sunt cunoscute 45 de peşteri şi avene, printre acestea numărându-se peştera Gaura Haiducească (1370 m lungime) şi Avenul Roşu (149 m diferenţă de nivel). Pedologie din punct de vedere al solului, rezervaţia se caracterizează prin prezenţa solurilor rendzinice şi a solurilor brune de pădure.

Aspecte hidrologice: Rezervaţia se află localizată pe Valea Mare, care are numeroşi afluenţi cu cursuri temporare de apă. Valea Mare este curs de apă permanent.

Clima: Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene, caracterizat printr-un regim termic moderat, cu precipitații abundente primăvara, vara și iarna. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 6º și 8º C. Perioada cea mai caldă este în lunile iulie – august cu temperaturi de 16º – 18º C, iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C.

Biocenoza: Vegetaţia Teritoriul rezervaţiei este situat în regiunea biogeografică europeană, caracterizată prin prezenţa a numeroase specii endemice sau de origine panonică, balcanică sau submediteraneană. Habitatele de interes comunitar care au fost semnalate pe teritoriul acestei rezervaţii sunt: 91VO Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagioni) 6210 Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri de acoperire cu tufăşuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orchidee) 6240 *Pajişti stepice subpanonice.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vremea